Dorośli OZE
Wpływ wilgotności na wartość opałową drewna PDF 
Dorośli OZE - Biomasa

Wykorzystanie drewna do ogrzewania wiąże się z wieloma uciążliwościami i niskim komfortem jednak paliwo to wraca do łask zwłaszcza z uwagi na niską cenę energii oraz pozytywny efekt ekologiczny w stosunku do węgla. Często w nowo budowanych domach drewno wykorzystywane jest, jako dodatkowe źródło ciepła pozyskiwane np. w kominku z płaszczem wodnym. Rozwiązanie takie jest uzasadnione cenowo gdyż energia pozyskana z drewna jest znacznie niższa niż z gazu a nawet z pompy ciepła (w pewnych warunkach).

czytaj więcej…
 
Jaki jest najlepszy dach do fotowoltaiki PDF 
Dorośli OZE - Energetyka słoneczna
Obecny system wsparcia umożliwia szersze wykorzystanie fotowoltaiki lecz z końcem dekady instalacje słoneczne powinny być ekonomicznie uzasadnione bez dofinansowania. Fotowoltaiczny boom czeka nasz kraj wcześniej czy później i dobrze już teraz się do niego przygotować zwłaszcza, jeżeli budujemy nowy dom. Patrząc na trendy w polskim budownictwie dach domu wykorzystywany jest, jako element estetyki osłaniający budynek przed warunkami atmosferycznymi.
czytaj więcej…
 
Koszty produkcji energii z fotowoltaiki PDF 
Dorośli OZE - Energetyka słoneczna
Baterie słoneczne to niewątpliwie czyste źródło energii elektrycznej jednak ten sposób produkcji energii nie jest tani. W porównaniu do kosztów produkcji energii z paliw kopalnych fotowoltaikę ciągle dzieli przepaść. Jednak na rynku od lat obserwujemy dynamiczne zmiany na korzyść produkcji energii ze słońca. Ostatnie 20 lat rozwoju branży baterii słonecznych pokazało, że podwojenie wolumenu zainstalowanej mocy powoduje 20% spadek ceny paneli fotowoltaicznych. W przeciągu ostatnich 5 lat w Europie koszty instalacji elektrowni fotowoltaicznej spadły o 50% a w najbliższych 10 latach prognozowany jest dalszy dynamiczny spadek cen systemów słonecznych w przedziale od 36-51%
czytaj więcej…
 
Wpływ biomasy na emisję CO2 PDF 
Dorośli OZE - Biomasa
Biomasa mimo iż jest zaliczana do odnawialnych źródeł energii odznacza się dość istotnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Spalanie bio paliw produkowanych z roślin charakteryzuje się często zbliżoną a nawet większą emisją niebezpiecznych zanieczyszczeń jak NOx, pyły, TOC, WWA niż ma to miejsce przy spalaniu paliw kopalnych. Dodatkowo sama produkcja biopaliw ich przetwarzanie wywołuje szereg negatywnych skutków dla środowiska.
czytaj więcej…
 
Rodzaje i natężenie hałasu z turbin wiatrowych PDF 
Dorośli OZE - Energetyka wiatrowa

Praca turbin wiatrowych bezsprzecznie związana jest z emisją hałasu. Liczne protesty lokalnej społeczności społeczności przeciwko budowie nowych parków wiatrowych związane są z obawami mieszkańców związanych z nadmiernym ciągłym hałasem. Czy jednak obawy te są uzasadnione i pojawienie się turbin wiatrowych w bliskim sąsiedztwie jest przyczyną nadmiernego hałasu?

czytaj więcej…
 
Etanol produkowany z odpadków roślinnych PDF 
Dorośli OZE - Biomasa
Biopaliwa II generacji pozwalają produkować biopaliwa z odpadków roślinnych. Zaliczany do nich np. etanol produkowany z surowców lignino celulozowych. Zamiana odpadków roślinnych na alkohol etylowy stanowi duże wyzwanie technologiczne. Produkcja etanolu z ligninocelulozowych fragmentów roślin zaczyna się od rozdzielania kłopotliwej w hydrolizie ligniny od celulozy i hemicelulozy. Hydrolizę można przeprowadzić klasycznie przy wykorzystaniu kwasów nieorganicznych jak kwas solny lub siarkowy. Niestety w wyniku tak przeprowadzonego procesu powstają uciążliwe odpady w postaci nieorganicznych soli. Taki proces trudno nazwać „przyjaznym” dla środowiska.
czytaj więcej…
 
Instalacja kolektorów słonecznych na ścianie PDF 
Dorośli OZE - Energetyka słoneczna

Większość instalowanych kolektorów słonecznych znajduje się na dachu budynku. Niewielu inwestorów bierze pod uwagę, że znacznie lepszym miejscem na montaż solarów może być południowa ściana. Montując kolektory słoneczne na południowej elewacji budynku mamy znacznie lepszy do nich dostęp, niż gdy są zamocowane na dachu. Ułatwia to, choć ażby tak prozaiczną czynność jak coroczne czyszczenie solarów. Choć wielu producentów zapewnia, że kolektory czyszczą się same praktyka pokazuje, że samooczyszczenie jest dość ograniczone a użytkowanie kolektorów już przez rok sprawia, że osadza się na nich warstwa kurzu, która ogranicza dostęp światłą – zmniejsza sprawność kolektorów.

czytaj więcej…
 
Porównanie efektu ekologicznego pompy ciepła i kotła gazowego PDF 
Dorośli OZE - Energetyka geotermalna

Pompy ciepła zaliczane są do urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, gdyż przetwarzają energię słoneczną zgromadzoną w gruncie wodzie i powietrzu na użyteczną energię cieplną. Problem pomp ciepła polega niestety na tym, że do swojej pracy potrzebują energię elektryczną. Średnio, aby dostarczyć 4 kWh energii cieplnej pompa ciepła musi zużyć 1 kWh energii elektrycznej. Z uwagi na wykorzystanie prądu nie można mówić, że pompy ciepła są zupełnie bez emisyjnym źródłem ciepła. Dodatkowo wskaźnik emisji pompy ciepła będzie zależał od struktury produkcji energii elektrycznej w danym kraju

czytaj więcej…
 
Energia geotermalna w Polsce PDF 
Dorośli OZE - Energetyka geotermalna

Polska znajduje się poza typowymi obszarami wulkanicznymi i podziałami tektonicznymi.  Nie mniej jednak Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne, z racji występowania na naszym terenie naturalnych basenów sedymentacyjno – strukturalnych wypełnionych wysokotemperaturowymi wodami. Prawie 80% powierzchni kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody dla tych obszarów wynosi od 30-130 °C, a lokalnie dochodzi nawet do 200 °C. Zlokalizowane są one na głębokości od 1km do 10 km. Naturalny wypływ wody na naszym terenie występuje jedynie w Sudetach – Cieplicach oraz w Lądku Zdroju.

czytaj więcej…
 
Przydomowe elektrownie wiatrowe PDF 
Dorośli OZE - Energetyka wiatrowa

Małe, przydomowe elektrownie wiatrowe mogą stanowić dodatkowe źródło zasilania dla domów jednorodzinnych lub nawet większych farm. Główną ich zaletą jest częściowe lub całkowite uniezależnienie się od dostaw prądu z zewnątrz. Przydomowa elektrownia wiatrowa może dostarczać prąd na potrzeby odbiornika autonomicznego (wydzielonego) np. obwód oświetleniowy czy obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu), lub dla całej instalacji domowej, która jest odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię. Można również taką instalację całkowicie odłączyć od sieci ogólnej.

czytaj więcej…
 
Biomasa, jako środek do wypełnienia zobowiązań unijnych do 2020. PDF 
Dorośli OZE - Biomasa

W Polsce współspalanie biomasy z węglem jest bardzo popularną formą uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Należy jednak zastanowić się czy zwiększenie wykorzystania biomasy będzie miało korzystny wpływ na środowisko i czy na pewno pozwoli nam, Polsce wypełnić zobowiązania unijne. Unia nakład na Polskę obowiązek osiągnięcia 15 % udziału energii odnawialnej w energii finalnej zużytej w roku 2020. Ocenia się, że jedynym sposobem wywiązania się z tych zobowiązań jest wykorzystanie odpowiedniej ilości biomasy w energetyce, aby to spełnić w 2020 roku udział energii pozyskiwanej z biomasy powinien stanowić 15 %, zaś w 2030 roku 20%, w stosunku do energii zawartej w węglu.

czytaj więcej…
 
czytaj więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób