Energia wody - dzieci

Wprowadzenie
Od dawien dawna ludzie ułatwiają sobie życie wykorzystując otaczające ich środowisko. Jednym z takich sposobów jest pozyskiwanie energii z wód takich jak rzeki i morza i przetwarzanie jej na potrzeby człowieka a więc energię mechaniczną i elektryczną.

Wykonywane jest to poprzez użycie specjalnych urządzeń, które nazywamy turbinami wodnymi. Pod tym względem elektrownie te możemy podzielić na dwa rodzaje: elektrownie czerpiące energię z wód rzek oraz elektrownie czerpiące energię z wód morskich. W Polsce większość elektrowni zbudowanych jest przy największej rzece znajdującej się w naszym kraju a więc na Wiśle. Pozostałe elektrownie położone są przy mniejszych rzekach.

 

Historia wykorzystania energii wody

Już od bardzo dawna ludzie wykorzystywali płynącą wodę w rzece do pomocy przy wielu pracach. Pierwszymi takimi urządzeniami były koła wodne służące do nawadniania pól lub do napędzania młynów. Z czasem urządzenia wykorzystujące płynącą wodę w rzekach zaczęły służyć także do produkcji prądu.

Norii urządzenie służące do podnoszenia wód w celu irygowania (nawadniania) pól uprawnych. Konstrukcja przedstawiona na rysunku powyżej wykorzystuje energię nurtu rzeki. Składa się ona z dużego, bardzo wąskiego koła wodnego, posiadającego małe czerpaki, z których woda jest kolejno przelewana do kanału irygacyjnego.


Energia wody w energetyce

Elektrownie wykorzystujące energię przepływającej wody w rzece można podzielić na:

  • Przepływowe: czyli takie które zbudowane są bezpośrednio na rzekach i wykorzystują wodę, która naturalnie przepływa przez tą rzekę,
  • Derywacyjne: czyli takie dla których buduje się specjalne tunele aby woda mogła przepływać z większą prędkością dzięki czemu możliwe jest wyprodukowanie większej ilości prądu,
  • Regulacyjne (zbiornikowa): czyli takie dla których budowane są specjalne zbiorniki wodne (jeziora) dzięki którym także zwiększa się ilość wyprodukowanego prądu,
  • Szczytowo – pompowe: czyli takie dla których budowane są specjalne dwa zbiorniki wodne (jeziora) dzięki którym również możliwe jest zwiększenie ilości wyprodukowanego prądu,

Pozostałe typy elektrowni wodnych zlokalizowane są na otwartych wodach (czyli morzach) wykorzystując pływy i falowanie. Te, które wykorzystują fale morskie nazywane są „tratwami” i „kaczkami”. 

MEW (Małe Elektrownie wodne)


Elektrownie wodne czerpiące energią z wód przepływających w rzekach dzielimy na dwa rodzaje: duże elektrownie wodne i małe elektrownie wodne (MEW). Duże elektrownie wodne mają ogromny wpływ na środowisko. Związane jest to z budową zapór koniecznych dla działania takich elektrowni a powodujących powstanie dużego jeziora przed tamą. Powoduje to niekiedy zmuszenie zwierząt do przeniesienia swych siedlisk oraz do przeprowadzki ludzi tam mieszkających. Dlatego o wiele łatwiej zbudować małą elektrownię, która nie będzie miała aż tak dużego wpływu na środowisko i organizmy tam żyjące. W związku z tym małych elektrowni wodnych jest o wiele więcej niż tych dużych.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób