Rodzaje i budowa baterii słonecznych
Baterie słoneczne służą do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zazwyczaj typowa bateria słoneczna zbudowana jest z pojedynczych połączonych ogniw. Analogicznie jak ogniwa także baterie łączy się razem tworząc instalację fotowoltaiczną. Obecnie baterie słoneczne głownie produkowane są z ogniw produkowanych z krzemu w postaci monokrystalicznej, polikrystalicznej i amorficznej. Pojawiają się także baterie zbudowane z materiałów innych niż krzem np. CdTe czy CIGS.


baterie słoneczne

Obecnie na rynku można spotkać 5 typów baterii słonecznych różniących się materiałem, z którego zostały wykonane ogniwa.

Panele fotowoltaiczne z ogniw polikrystalicznych
Jedne z najbardziej popularnych baterii słonecznych charakteryzują się sprawnością rzędu 12-14%. Ogniwa budujące panel mają niebieski kolor z wyraźnie zarysowanymi kryształami krzemu.
bateria słoneczna polikrystalicznaBateria słoneczna z krzemu polikrystalicznego


Panele fotowoltaiczne z ogniw monokrystalicznych

Ten typ baterii słonecznych charakteryzuje się wyższą ceną w przeliczeniu na wat mocy niż baterie słoneczne polikrystaliczne. Sprawność paneli monokrystalicznych jest wyższy niż polikrystalicznych i wynosi zazwyczaj 14-16%. Zazwyczaj ogniwa monokrystaliczne mają kształt wielokątów, przez co nie wypełniają w pełni przestrzeni w panelu, co przekłada się na znacznie niższą sprawność baterii w stosunku do sprawności pojedynczego ogniwa.

bateria słoneczna monokrystalicznaBateria słoneczna z krzemu monokrystalicznego


Panele fotowoltaiczne z krzemu amorficznego
Ten typ baterii słonecznych pośród technologii krzemowych charakteryzuje się najniższą sprawnością wynoszącą zazwyczaj 6-8% przy jednoczesnej najniższej cenie za wat mocy spośród technologii krzemowych.

bateria słoneczna amorficznaBateria słoneczna z krzemu amorficznego


Panele fotowoltaiczne z tellurku kadmu CdTe
Ten typ baterii słonecznej należy do technologii cienkowarstwowej, w której warstwa półprzewodnika jest nakładana w postaci warstwy grubości kilkuset mikrometrów. Sprawność paneli fotowoltaicznych opartych o tellurek kadmu to ok. 11% są one jednak znacznie, bo aż o kilkadziesiąt % tańsze w przeliczeniu na wat mocy niż baterie słoneczne zbudowane z ogniw krzemowych.

bateria słoneczna z tellurku kadmu cdteBateria słoneczna z tellurku kadmu

Panele fotowoltaiczne z mieszaniny Indu, Galu, Miedzi, Selemu (CIGS)
Ten typ baterii słonecznej podobnie jak CdTe należy do technologii cienkowarstwowej Sprawność paneli fotowoltaicznych opartych o CIGS wynosi ok. 10-15% w zależności od technologii i producenta. Baterie słoneczne zbudowane z CIGS trudno spotkać na polskim rynku, choć technologia ta rozwija się bardzo dynamicznie i wielu producentów prowadza tego typ panele fotowoltaiczne do swojej oferty.

bateria słoneczna CIGSBateria słoneczna z mieszaniny CIGS


Większość potencjalnych inwestorów zadaje sobie pytanie czy z każdego typu baterii słonecznej uzyska podobną ilość energii. Po pierwsze należy zaznaczyć, że w kwestii uzysku energii z baterii słonecznych sprawność niema znaczenia. Dla inwestora najważniejszym parametrem jest moc instalacji, jaką chce posiadać, jeżeli wybierze panele fotowoltaiczne o wyższej sprawności instalacja będzie zajmować mniejszą powierzchnię. W przypadku niższej sprawności potrzeba będzie większej powierzchni. Główny wpływ na różnice w uzysku energii z różnych baterii słonecznych będzie miała temperatura i właściwości półprzewodnika, z jakiego zostały wykonane ogniwa w danej baterii.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób