Podsumowanie projektu

Jak w prosty i przyjazny sposób przekonać dzieci oraz dorosłych do korzystania z odnawialnych źródeł energii?

Projekt edukacyjny na temat odnawialnych źródeł energii  trwa już od roku, adresowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i edukatorów ekologicznych.

Głównym celem projektu  są działania edukacyjne na temat odnawialnych źródeł energii. - Chcemy przekonać wszystkich, że energetyka odnawialna jest świetną alternatywą dla tej konwencjonalnej, ponieważ pozwala pogodzić rozwój cywilizacyjny z ochroną środowiska naturalnego – mówi koordynator projektu.

Wiedza o alternatywnych sposobach pozyskiwania energii przekazywana jest na bezpłatnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla nauczycieli i lokalnych społeczności. - Od września 2011 roku przeprowadziliśmy już zajęcia w kilku województwach m.in podkarpackim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim i mazowieckim – dodaje.

Warsztaty dla nauczycieli omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego wydanego
w ramach projektu edukacyjnego na temat OZE.

Pakiet zawiera m.in. scenariusze zajęć z arkuszami pracy dla poszczególnych etapów edukacyjnych, prezentację multimedialną nt. OZE (animacje, kalkulatory ekologiczne, gry flash, diaporamy), plansze, gry edukacyjne, również pomoce dydaktyczne pozwalające zilustrować prostymi doświadczeniami sposoby  wykorzystania  energii odnawialnej. Pakiet przygotowany został, jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Podczas warsztatów nauczyciele mogą w łatwy i przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii m.in. energii geotermalnej, słońca, wiatru, wody, itp. Forma warsztatów dla dzieci i młodzieży jest urozmaicona, angażuje uczniów i pozwala im aktywnie uczestniczyć w lekcji dzięki burzy mózgów, zabawom edukacyjnym oraz ćwiczeniom. - Poprzez proste doświadczenia, dzieci i młodzież chętniej angażują się w prowadzone zajęcia, tym samym lepiej zapamiętują przekazywaną im wiedzę. Mogąc spróbować „bycia” wiatrem, czy rzeką, każdy z uczestników sam przekonuje się, że niewielkim nakładem można uzyskać tą dobrą „zielona energię”- mówi trenerka Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Aby zainspirować dzieci do twórczego działania ogłoszone zostały dwa konkursy dla dzieci i młodzieży. Celem uczestnictwa w konkursach jest poznanie odnawialnych źródeł energii, zwrócenie uwagi na rolę, jaką powinna odgrywać energia oparta na odnawialnych źródłach oraz rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia.

Konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ma na celu zainteresowanie uczniów sposobami wykorzystania OZE w ich najbliższej okolicy. Praca konkursowa może mieć formę sprawozdania, prezentacji multimedialnej, fotoreportażu (np. wywiad
z właścicielem instalacji). Kryterium oceny nadesłanych prac wykonanych indywidualnie będzie pomysłowość, oryginalność oraz wkład w przygotowanie.

Konkurs dla dzieci z placówek przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych to konkurs na najlepiej wykonane prace w dowolnej technice (np. rysunek, obraz, grafika, fotografia, film itp.) interpretujące hasło „Zielona energia”. W konkursie mogą brać udział dzieci z placówek przedszkolnych, uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy przedszkola, szkoły lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną.

Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 grudnia 2011 r

Przykładowe relacje z warsztatów:

1. http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/pojezierzailawskiego/aktualnosci-warsztaty_dla_nauczycieli_o_energii_odnawialnej.html

2. http://www.zs4olkusz.pl/edukacja/przed-zaw/ochr-srod/323-warsztaty-dla-uczniow-i-nauczycieli-nt-odnawialnych-rode-energii-oze-.html

3. http://www.mszana.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=1178

4. http://www.istebna.eu/?p=artykulyShow&iArtykul=3898

 

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób