Początki wykorzystania energii promieniowania słonecznego

Energię słoneczną wykorzystywano już w starożytności. Pierwsze wodne kolektory słoneczne stosowano w Ameryce Południowej już 6 tyś. lat temu. Wykorzystywano je do podwyższania temperatury ziemi uprawnej, aby przyśpieszyć wzrost roślin i jednocześnie chroniły je przed okresowymi gruntowymi przymrozkami. Aztekowie około 5 tyś. lat temu wykorzystywali wypolerowane złote zwierciadła, jako wklęsłe kolektory lustrzane do rozpalania ogniska. Pierwsze pasywne wykorzystanie promieniowania słonecznego znane było już 2,5 tyś lat temu. Sokrates wykorzystywał je w budownictwie, uzyskując dzięki pewnym założeniom konstrukcyjnym wyższą temperaturę wewnątrz domu niż temperatura otoczenia. Kolejny uczony, Archimedes wykorzystał zwierciadło wklęsłe skupiające, doprowadzając wodę do stanu wrzenia. Dzięki temu powstały pierwsze paraboliczne kolektory lustrzane.

Od blisko 250 lat znane są pierwsze prototypy kolektorów słonecznych natomiast 150 lat temu powstały pierwsze urządzenia wykorzystujące energię promieniowania słonecznego.

Prototypy obecnych płaskich kolektorów słonecznych powstały w XIX wieku. Składały się one z czarnej skrzynki stanowiącej zbiornik, w którym nagrzewała się woda. Później wyposażono je w szklaną przegrodę a kolejno w przewody doprowadzające wodę. Instalacje te nie były popularne i nie spodziewano się szybkiego rozwoju tego typu urządzeń. Dopiero, kiedy problemy energetyczne, zwłaszcza szybko rosnące ceny paliw oraz większy nacisk na ochronę środowiska spowodował wzrost zainteresowania kolektorami, jako instalacjami pozyskującymi czystą i tanią energię słoneczną. Od połowy XX wieku zaczęły powstawać pierwsze kolektory skupiające i płaskie. Te drugie szybciej się rozwijały i powstawały konstrukcje kolektorów płaskich cieczowych, tubowych czy cienkowarstwowych. Zaczęły powstawać kolektory powietrzne, z których na uwagę zasługują kolektory z absorberami płaskimi, z absorberami o powierzchni rozwiniętej, z absorberami porowatymi, kolektory nadciśnieniowe – foliowe. Wzrost zainteresowania pozyskiwaniem energii ze słońca nadal będzie wymuszał na producentach i konstruktorach produkcje kolektorów o coraz większej sprawności i niższej cenie.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób