Drewno kawałkowe

Drewno ma w Polsce duże znaczenie w pozyskiwaniu energii na cele cieplne. Średniorocznie niezagospodarowane części ścinanych drzew, wiatrołomy i odpady z obróbki drzewa szacuje się na ok. 15 mln ton. Drewno w energetyce dzieli się na:

- Drewno leśne

- Drewno z celowych upraw energetycznych

- Drewno z odzysku, które odnosi się do drewna wcześniej użytego

Ważnym czynnikiem jest gatunek drzewa, z jakiego pochodzi dane drewno. Można wyróżnić dwa podstawowe gatunku drzew.

- iglaste (np. jodła, sosna, modrzew, świerk)

- liściaste (np. brzoza, dąb, buk, grab, topola, jesion)

Istnieją także gatunki roślin szybko rosnących uprawiane w celu pozyskania jak największej ilości drewna w możliwie najkrótszym czasie. Wśród tych roślin na największą uwagę zasługują: wierzba energetyczna, malwa pensylwańska,  topinambura, miskant olbrzymi, róża bezkońcowa.

Należy jednak pamiętać, że drewno charakteryzuje się zmiennymi parametrami fizykochemicznymi zależnymi od gatunku drzewa oraz jego wilgotności. W celach energetycznych najważniejsza jest wartość opałowa drewna określająca ile energii można z niego pozyskać im wartość ta jest wyższa tym lepiej.

 

Gatunek drewna

Drewno - wartość opałowa

kWh/mp

kWh/kg

grab

2200

4,2

buk czerwony

2100

4,2

dąb

2100

4,2

jesion

2100

4,2

robinia

2100

4,1

brzoza

1900

4,3

wiąz

1900

4,1

klon

1900

4,1

olcha

1500

4,1

wierzba

1400

4,1

topola

1400

4,2

drzewa liściaste średnio

2100

4,2

daglezja

1700

4,4

sosna

1700

4,4

modrzew

1700

4,4

świerk

1600

4,4

jodła

1500

4,4

drzewa iglaste średnio

1600

4,4

drewno opałowe średnio

1800

4,3

Tabela 1  Wartości opałowe wysuszonej na powietrzu grubizny w kWh/mp przy wilgotności 15 do 18% masy suchej źródło: ans – Peter Ebert "Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców"
Studio Astropsychologii 2003, Białystok, Wydanie I

W zależności od gatunku drzewa drewno opałowe charakteryzuje się różną wartością opałową w przeliczeniu na metr przestrzenny. Różnice te wynikają głównie z różnej gęstości poszczególnych gatunków drzew. Istotny wpływ na ilość pozyskanego ciepła z drzewa ma jego wilgotność. Pod względem zawilgocenia drewno dzieli się na suche do 15% wilgoci półsuche 16-30% wilgotne 31% i więcej.

Rysunek 1 Zmiana wartości opałowej drewna w zależności od zawartości wilgoci. źródło artykuł drewno opałowe

Zobrazowana na rysunku 1 zależność wartości opałowej od zawartości wilgoci w drzewie pokazuje, że mokre drewno posiada znacznie niższą kaloryczność od drewna suchego. Wykorzystanie drewna, jako źródła energii wymaga jego odpowiedniego wysuszenia. Przy składowaniu drewna na powietrzu ulega ono samoczynnemu wysuszeniu. Uzyskanie poziomu wilgotności rzędu 15% wymaga minimum 1,5 – 2 lat sezonowania. Z tego względu wykorzystanie drewna, jako paliwa wiąże się z koniecznością zorganizowania odpowiednio przygotowanego składu drewna przy budynku, które będzie chronić drewno przed opadami atmosferycznymi.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób