Słoma w energetyce

Słoma to wysuszone łodygi i źdźbła roślin zbożowych, strączkowych, lnu, rzepaku będących najczęściej produktem ubocznym produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych. Głównym kierunkiem wykorzystania słomy jest jej zagospodarowanie w rolnictwie, jako ściółka do w hodowli zwierząt, składnik pasz jest także zaorywana na polach w celu zwiększenia ilości próchnicy w glebie. Pomimo szerokiego zagospodarowania słomy w rolnictwie w Polsce występuje znaczna jej nadprodukcja, która może być wykorzystana na cele energetyczne. Słoma jest jednak paliwem trudnym w zagospodarowaniu głownie z uwagi na niską gęstość, co podnosi koszty transportu i magazynowania a sam proces spalania wymaga kotłów o odpowiedniej konstrukcji. Znaczący wpływ na wykorzystanie słomy do celów energetycznych ma jej wilgotność, która powinna wahać się w przedziale 10 – 22%. Ważny jest także skład chemiczny, który zależy od rodzaju zboża i stopień zwiędnięcia. Z uwagi na stopień zwiędnięcia wyróżnia się słomę żółtą zbieraną bezpośrednio po żniwach oraz słomę szarą, która zostawiana jest na polu i poddawana zmiennym warunkom atmosferycznym. Należy zaznaczyć, że do celów energetycznych lepsza jest słoma szara zawiera ona mniej metali alkaicznych i chloru, które odpowiedzialne są za zwiększoną korozję w kotle i powstawanie żużla. Dużym problemem w wykorzystaniu słomy w kotłowniach jest wspomniana jej niska gęstość nasypowa, czyli niski ciężar przy dużej objętości.  W praktyce 1 m3 luźnej słomy waży zaledwie 40 – 60 kg dla przykładu 1m3 drewna waży 600 – 700 kg. W celu zagęszczenia słomy poddaje się ją prasowaniu. Bele silnie sprasowanej słomy osiągają gęstość nasypową do 160 kg/m3. Słoma po sprasowaniu w postaci bel pozwala na jej bardziej efektywny transport i składowanie. Niemniej jednak słoma musi zawsze być wykorzystywana blisko miejsca uprawy. Za ekonomicznie uzasadniony uznaje się transport do 40-50 km.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób