Jakie rośliny możemy spalać?

Do ogrzania naszych domów możemy używać wielu rodzajów roślin, które spalamy. Najczęściej jest to drewno pochodzące z lasów, zarówno liściastych, jaki i iglastych. Drzewa iglaste, które nadają się do spalenia zaliczamy: jodłę, sosnę, świerka, zaś liściaste to brzoza, dąb, buk. Drzewo do ogrzewania można również pozyskać ze specjalnych plantacji roślin, gdzie uprawia się drzewa szybko rosnące min. Wierzbę bądź topolę oraz drewno np. z rozbiórki domów i opakowania drewniane. Drewno energetyczne, czyli takie nadające się do spalania można podzielić na drewno kawałkowe, trociny, wióry, zrębki drzewne, korę, brykiet drzewny i pelety drzewne.

 

Drewno kawałkowe to najczęściej odpady powstałe np. podczas wyrobu mebli, drzewo uszkodzone nienadające się wykorzystania, drewno opałowe. Ważne jest, aby takie drewno było jak najmniej wilgotne, gdyż wtedy gorzej się spala i daje mniej ciepła.

Drewno kawałkowe

Trociny i wióry powstają podczas przeróbki drewna. Największy problemem mam y z ich przechowywaniem, gdyż są bardzo sypkie. Ważne jest, aby sposób przechowywania trocin i wiórów nie powodował ich zawilgocenia, gdyż podczas spalania, tak jak drewno kawałkowe, gorzej się palą i dają mniej ciepła.

 

trociny

Zrębki drzewne powstają podczas podcinanie drzew, podczas obrabiania beli drzewnych w tartakach i podczas podcinania szybko rosnących wierzb na plantacjach roślin energetycznych oraz mogą powstawać i innych zakładach zajmujących się przeróbką drewna. Ważne jest, aby takie zrębki były zabezpieczone przed zawilgoceniem i rozwojem pleśni oraz grzybów.

zrębki

Kora drzewna nadająca się do spalenia pochodzi zarówno z tartaków, jaki i zakładów meblarskich oraz innych zakładów zajmujących się przeróbką drewna. Przed spaleniem jej należy ją rozdrobnić i również zabezpieczyć przed zawilgoceniem.

 

kora drzew

Brykiet i pelety z drewna powstają głównie z trocin, wiórów i zrębków sprasowanych pod wysokim ciśnieniem bez substancji klejących. Brykiety mają kształt walca lub kostki, zaś pelety maja kształt walca o długości do kilku cm. Zarówno brykiety jak i pelety powstają z rozdrobnionych trocin i wiórów i są starasowane pod wysokim ciśnieniem, bez dodatku klejów. Należy również zabezpieczyć je przed zawilgoceniem. Są materiałem łatwym do składowania i spalania. Oprócz drewna i materiałów pochodzących z drewna jak wióry czy kora do ogrzania domów można wykorzystać słomę i siano.  Rzadko wykorzystuje się je do ogrzania domów jednorodzinnych najczęściej są one spalane w dużych ciepłowniach. Słomę i siano dostarcza się do ciepłowniach w postaci bali okrągłych lub prostopadłościennych, jakie możemy spotkać na polach po żniwach.  W domach słomę a zwłaszcza Sieno można wykorzystać do spalenia, w jeżeli są one w postaci peletów.

Brykiet drzewny

Dlatego tez warto zastanowić się czy nie warto ogrzewać domów paliwem ekologicznym, jakim jest drewno i odpady drewniana oraz siano i słoma niż węglem, który przyczynia się do zanieczyszczania naszego środowiska.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób