Morskie farmy wiatrowe na świecie

Coraz większe zainteresowanie budowaniem morskich farm wiatrowych tzw. offshore, motywuje kraje europejskie, a w tym Polskę do zmian w przepisach prawa, umożliwiających podjecie takich inwestycji. Już w latach 90’ zaczęto interesować się morskimi farmami wiatrowymi. Dania, Wielka Brytania, kraje skandynawskie i Stany Zjednoczone opracowały projekty, które miały na celu zbadanie wiatru na morzu, głębokości wody, ukształtowania dna morskiego, przebiegu tras żeglugi morskiej itp. Dwoma ważniejszymi projektami były: Woodrow Project oraz RES Project. Woodrow Project  trwał około 10 lat i miał za zadanie określić brytyjskie zasoby wiatru i możliwości zainstalowania turbin wiatrowych o średnicy wirnika od 50 do 120 m.  RES Project miał za zadanie wyznaczyć miejsca w odległości 5 km od linii brzegowej Anglii, gdzie możliwe byłoby wybudowanie morskich farm wiatrowych.

Czynnikami decydującymi o tak dużym zainteresowaniu morskimi farmami wiatrowymi są:

- większa stabilność wiatru, umożliwiająca bardziej efektywne wykorzystanie jego energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń,

- na niższych wysokościach siła wiatru jest większa, co przekłada się na wykorzystanie niższych masztów,

-  im dalej od brzegu tym siła wiatru jest większa (zaleca się aby elektrownie były usytuowane min 2km od brzegu),

- obszary morskie umożliwiają więcej przestrzeni dla lokalizacji farm wiatrowych.

Morska farma wiatrowa u wybrzeża Wielkiej Brytanii

Pierwsza farma wiatrowa na morzu została wybudowana w Danii w 1991 roku a jej moc wynosi 4,95 MW. Dane z 2010 roku podają, że na morzach w Europie zainstalowanych było 30 farm z 6100 turbinami o łącznej mocy prawie 4000 MW. Obecnie liczba ich zwiększyła się osiągając moc ponad 4700 MW. EWEA  (European Wind Energy Association) zakłada, że do 2020 roku w Europie z zainstalowanych farm morskich będzie można uzyskać 200 GW mocy, a do 2030 – aż 300 GW mocy.

Kraj

Miejsce

Moc [MW]

Rok budowy

Wielka Brytania

Thanet

300

2010

Dania

Horns Rev II

209

2009

Dania

Rødsand II

207

2010

Wielka Brytania

Lynn i Inner Dowsing

194

2008

Wielka Brytania

Rigg Robin (Solway Firth)

180

2010

Wielka Brytania

Gunfleet Sands

172

2010

Dania

Nysted (Rødsand I)

166

2003

Belgia

Bank Bligh (Belwind)

165

2010

Dania

Horns Rev I

160

2002

Holandia

Princess Amalia

120

2008

Szwecja

Lillgrund

110

2007

Holandia

Egmond aan Zee

108

2006

Chiny

Donghai Bridge

102

2010

Wielka Brytania

Kentish Flats

90

2005

Wielka Brytania

Kurhan

90

2006

Wielka Brytania

Burbo Bank

90

2007

Wielka Brytania

Rhyl Mieszkania

90

2009

Wielka Brytania

North Hoyle

60

2003

Wielka Brytania

Scroby Sands

60

2004

Niemcy

Alpha Ventus

60

2009

Niemcy

Baltic 1

48

2011

Dania

Middelgrunden

40

2001

Chiny

Jiangsu Rudong Farma wiatrowa

32

2010

Finlandia

Kemi Ajos I + II

30

2008

Belgia

I Bank Thornton

30

2008

Tabela1. 25 największych morskich farm wiatrowych.

Pomimo tak wielu aspektów przemawiających za budowaniem morskich farm wiatrowych w Polsce nadal żadna nie powstała. Wymagania Unii Europejskiej odnośnie zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej spowoduje, że i na polskim morzu powstaną pierwsze farmy wiatrowe. Planuje się, że pierwsza morska farma wiatrowa będzie zlokalizowana niedaleko Słupska. Jej moc ma wynosić od 122 do 183 MW i będzie posiadać 61 turbin wiatrowych o mocy od 2-3 MW. Docelowo do roku 2020 ma powstać około 10 wiatrowych farm morskich.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób