Co należy uwzględnić budując elektrownię wodną?

Dążenie do coraz większego udziału energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach wodnych w bilansie energetycznym kraju, sprawia, że zainteresowanie tego typu inwestycjami stale wzrasta. Niestety nie na każdej rzece można zbudować elektrownię wodną. Podczas wyboru lokalizacji elektrowni wodnej należy uwzględnić kilka aspektów:

 

- wysokość spadu,

- rodzaj budowli piętrzącej,

- usytuowanie elektrowni względem budowli piętrzącej,

- sposób doprowadzenie i odprowadzenia wody,

- moc elektrowni,

- usytuowanie turbiny względem wody dolnej,

- rodzaj wyposażenia elektrowni (typ turbiny, układ i liczba turbozespołów itp. ).

Należy także uwzględnić rozkład elementów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie elektrowni. Należą do nich:

- ujecie wody,

- doprowadzenie wody na turbinę oraz odprowadzenie,

- pomieszczenia dla turbozespołów,

- typy zamknięć i ich lokalizacja(należą do nich zamkniecie główne, awaryjne, remontowe),

- halę maszyn, sterownię, wyposażenie elektryczne,

- pomieszczenia pomocnicze (techniczne, administracyjne, socjalne).

Kryteria i wymagania, jakie muszą być spełnione podczas projektowania i budowy elektrowni wodnej zależą od rodzaju elektrowni i jej wielkości. Pominiecie lub niedostosowanie inwestycji do lokalnych warunków terenowych i hydrologicznych może znacząco podnieść koszty budowy lub przyczynić się do powstania problemów w trakcie eksploatacji elektrowni.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób