Wykorzystanie biogazu

W krajach europejskich wykorzystanie biogazu ciągle wzrasta. W Wielkiej Brytanii, Niemczech udział produkcji brutto wyniósł powyżej 30% zaś we Francji ponad 8%. W pozostałych krajach, w tym w Polsce udział produkcji biogazu stanowi zaledwie kilka procent.

Rys. 1. Produkcja brutto biogazu w krajach Unii Europejskiej w 2004 roku.

Źródło:www.biomasa.org

Program „3x20”, czyli 20% mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery, 20% większy udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii ogólnym bilansie energetycznym Unii Europejskiej, 20% większa efektywność energetyczna w krajach UE, nakłada na kraje Unii Europejskiej  zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w tym produkcji biogazu.  Ministerstwo Gospodarki w ramach „Programu rozwoju biogazowni rolniczych” zakłada, że do 2020 roku w każdej polskiej gminie będzie funkcjonowała przynajmniej jedna biogazownia rolnicza. Moc pojedynczej biogazowni będzie się wahać w przedziale 0,7 MW – 2 MW, a ich łączna moc na rok 2020 szacowana jest na 2-3 tyś MW. W Polsce potencjał biogazu jest bardzo duży, szacuje się ze wynosi on nawet 34PJ/rok (wg ECBREC). Niestety obecnie wykorzystuje się  jedynie 1,5 PJ/rok.

Rys.2. Potencjał biogazu w Polsce w PJ.

Należy jednak pamiętać, że większa ilość biogazowni nie rozwiąże w Polsce problemu bezpieczeństwa energetycznego. Nie mniej jednak należy zrobić wszystko, aby ten wielki potencjał w naszym rolniczym kraju nie był marnowany, gdyż doskonale może być wykorzystany do produkcji energii elektrycznej zwłaszcza w systemach rozproszonych. Dzięki temu można znacząco ograniczyć straty przesyłowe, skutki awarii a także pozwoli to na produkcję energii elektrycznej wtedy, gdy jej zapotrzebowanie będzie zwiększone.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób