Rodzaje zasobów geotermalnych

W opracowaniach na temat zasobów energii geotermalnej można spotkać wiele różnych i sprzecznych wielkości opisujących zasoby tego odnawialnego źródła energii. Sytuacja ta wynika z faktu, że geotermię charakteryzują różne rodzaje zasobów zależne od przyjętych warunków brzegowych obliczeń. Wśród zasobów energii geotermalnej wyróżniamy:

Dostępne zasoby geotermalne – ilość energii cieplnej zmagazynowanej w skorupie ziemskiej do gł 3km odniesione do śr temp rocznej na powierzchni. Wyraża się ją w [J].

Zasoby statyczne wód i en geotermalnej
– to ilość wolnej wody geotermalnej występują w porach, szczelinach w skałach danego poziomu hydrogeotermalnego. Zasoby te oblicza się, gdy na danym terenie możliwe jest wydzielenie ciągłych poziomów lub warstw wodonośnych. [J].

Zasoby statyczne wydobywalne wód i en geotermalnej
– stanowią część zasobów statycznych pomniejszonych o wsp wydobycia Ro, Ro = As/Ac * (Ts-Tz/Ts-To) As-warstwa ochłodzona warstwy dubletu geoter. Ac – całkowita pow. Tz- temp zatłaczania To – śr temp roczna.

Zasoby dyspozycyjne wód i en geotermalnej – to ilość wolnej wody geotermalnej poziomu hydrogeotermalnego lub innej jednostki bilansowej możliwa do zagospodarowania w danych warunkach środowiskowych, ale bez wskazania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno ekonomicznych ujęcia wody wyrażane są w [m3/h] [m3/rok] [J/rok].

Zasoby eksploatacyjne wód i en geotermalnej – to ilość wolnej wody geotermalnej możliwa od uzyskania w danych warunkach geolog. I środowiskowych za pomocą ujęć o optymalnych parametrach techniczno ekonomicznych [m3/h] [m3/rok] [J/rok].

Oczywiście zasoby dostępne są największe i z dużym uproszczeniem idąc w dół poprzez poszczególne zasoby będzie następowało ich 10-krotne zmniejszenie. Do porównywania zasobów energii geotermalnej powinno się wykorzystywać wielkości zasobów eksploatacyjnych wód i en geotermalnej gdyż to je faktycznie można pozyskać.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób