Rozwój energii geotermalnej na świecie

Pozyskiwanie i wykorzystywanie energii odnawialnej jest jedną z dróg realizacji zrównoważonego rozwoju energetyki. Wykorzystanie czystych ekologicznie i odnawialnych zasobów energii geotermalnej jest realne i ekonomicznie uzasadnione w wielu krajach całego świata. Zgodnie z danymi, ze Światowego Kongresu Geotermalnego z 2010 r. w Indonezji (Bertani 2010; Lund, Freeston, Boyd 2010), w 78 krajach energię geotermalną wykorzystuje się w sposób bezpośredni, natomiast produkcja prądu elektrycznego ma miejsce w 24 krajach. Ponadto odnotowuje się stały wzrost wykorzystania energii geotermalnej na świecie, w czym istotną rolę - oprócz względów ekologicznych i ekonomicznych - odgrywa rozwój i efektywność nowych technologii. Moc zainstalowana oraz roczne wykorzystanie energii w kolejnych latach przedstawione jest w tabeli 1. Jeżeli chodzi o bezpośrednie wykorzystanie od 2005 roku do chwili obecnej nastąpił wzrost mocy zainstalowanej o około 79% a wykorzystanie energii o około 60%. W przypadku produkcji energii elektrycznej odnotowano 20% wzrost mocy zainstalowanej oraz 21% wykorzystania w ciągu ostatnich pięciu lat.

Tabela Moc zainstalowana oraz roczne wykorzystanie energii geotermalnej na świecie (na podstawie Lund, Freeston, Boyd 2010; Bertani 2010)


Dzięki takiemu wykorzystaniu energii geotermalnej w ostatnich latach szacunkowo udało się zaoszczędzić ok. 308 baryłek ropy naftowej rocznie oraz zapobiec emisji CO2 do atmosfery o ok. 142 miliony ton rocznie.
W pierwszej piątce krajów stosujących energię geotermalną w sposób bezpośredni- biorąc pod uwagę zainstalowaną moc to: Stany Zjednoczone, Chiny, Szwecja, Norwegia i Niemcy, przy czym jest to 60% zainstalowanej mocy całego świata. W przypadku wykorzystania energii są to kraje: Chiny, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja oraz Japonia i jest to 55% wykorzystania światowego. Jednak w pierwszej piątce krajów, które wyprodukowały najwięcej mocy na jednego mieszkańca znajdują się: Islandia, Szwecja, Norwegia, Nowa Zelandia i Szwajcaria. Natomiast największy przyrost mocy zainstalowanej w ostatnich pięciu latach nastąpił w: Wielkiej Brytanii, Korei, Irlandii, Hiszpanii i w Holandii (Bertani 2010; Lund, Freeston, Boyd 2010).
Największa zainstalowana moc w produkcji energii elektrycznej ze źródeł opartych na energii geotermalnej w chwili obecnej znajduje się: w Meksyku, we Włoszech, w Nowej Zelandii, Islandii i Japonii. Natomiast w wykorzystaniu tej energii przodują: Turcja, Papua-Nowa Gwinea, Rosja, Nikaragua oraz Gwatemala (Bertani 2010; Lund, Freeston, Boyd 2010).

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób