Informacje o projekcieCelem tej kampanii jest  uczulenie społeczeństwa na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.
Projekt adresowany jest do ogółu społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży, nauczycieli, edukatorów ekologicznych. Projektem zostanie objęta cała Polska a w szczególności województwa: małopolskie, podkarpackie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie, łódzkie. W ramach projektu przewiduje się wydanie pakietu edukacyjnego nt. odnawialnych źródeł energii, który przygotowany zostanie jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Pakiet edukacyjny będzie zawierał m.in. scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych, płytkę CD z prezentacją multimedialną, plansze, gry edukacyjne, również pomoce dydaktyczne pozwalające zilustrować prostymi doświadczeniami sposoby wykorzystania energii odnawialnej. W celu promocji pakietu edukacyjnego planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, jak również dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych i społeczności lokalnej. Planowany termin przeprowadzania warsztatów: II kwartał 2011 - IV kwartał 2011.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób