Historia wykorzystania energii wody

Już od bardzo dawna ludzie wykorzystywali płynącą wodę w rzece do pomocy przy wielu pracach. Pierwszymi takimi urządzeniami były koła wodne służące do nawadniania pól lub do napędzania młynów. Z czasem urządzenia wykorzystujące płynącą wodę w rzekach zaczęły służyć także do produkcji prądu. 

Norii urządzenie służące do podnoszenia wód w celu irygowania (nawadniania) pól uprawnych. Konstrukcja przedstawiona na rysunku po lewej wykorzystuje energię nurtu rzeki. Składa się ona z dużego, bardzo wąskiego koła wodnego, posiadającego małe czerpaki, z których woda jest kolejno przelewana do kanału irygacyjnego.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób