Biomasa - Dzieci

Wprowadzenie

Biomasa nazywana bioenergią to głównie rośliny z których  można uzyskać energię, czyli np. spalić w piecu i ogrzać dom. Poza roślinami w różnej postaci ( drewno, słoma, ziarno) biomasą są też ścieki, odpadki komunalne a nawet odchody zwierząt.Ludzie już w czasach prehistorycznych wykorzystywali biomasę, nie wiedząc nawet co to oznacza i czy istnieją inne paliwa. Najpierw ogień uzyskiwany był z podpalonych przez pioruny lasów, później człowiek sam nauczył się rozniecać płomień. Od tej pory spalanie drewna stało się jedynym sposobem ogrzewania domów. Ogniska służyły także przygotowaniu posiłków, oraz dawały bezpieczeństwo przed dziką  zwierzyną.  Przez milion lat człowiek nie znał innego paliwa niż drewno. Poza tym był to materiał do budowy domów. Lasy były wycinane w takim tempie, że do dziś niektóre państwa są ubogie w drzewa, np. Islandia. W XVIII wieku zaczęto wydobywać węgiel. Nastąpiła rewolucja przemysłowa, zaczęły powstawać pierwsze fabryki, elektrownie, różne wynalazki. Spalanie drewna zaszło na dalszy plan. Energia jaka była potrzebna ludziom zaczęła pochodzić głównie z węgla ropy i gazu. Nikt nie zastanawiał się nad zanieczyszczeniem środowiska. Dopiero w czasach współczesnych, całkiem niedawno ludzie zorientowali się, że węgiel ropa i gaz wykorzystywany przez, wielkie fabryki, elektrownie, samochody bardzo zanieczyszczają powietrze. Z powrotem zaczęto wykorzystywać drewno i inne rośliny z które można spalać i ogrzewać domy i mieszkania nie szkodząc bardzo środowisku.

Skąd się bierze biomasa?

Źródłem życia na ziemi jest słońce. Rośliny rozwijają się dzięki promieniom słonecznym. Z gleby rośliny pobierają wodę wraz z solami mineralnymi. Z atmosfery pobierają dwutlenek węgla, a produkują tlen, który jest niezbędny wszystkim organizmom żywym. Dwutlenek węgla powstaje podczas z kolei w wyniku spalania roślin. Spalanie drewna jest ekologiczne, ponieważ bilans dwutlenku węgla wynosi zero. Dwutlenek węgla, który wydziela się do atmosfery podczas spalania, zostaje pochłonięty przez inne rośliny, które wyprodukują tlen.

 

Obieg węgla w przyrodzie

Zasoby biomasy
Biomasa to bardzo szerokie pojęcie obejmuje drewno, olej roślinny, słomę, trociny itd. Biomasa może być w formie stałej, płynnej lub gazowej. Biomasa służy wytworzeniu energii, zatem można ją nazywać biopaliwem.

Przykłady różnych biopaliw

Jest kilka sposobów wykorzystania biomasy. Z powodu tej różnorodności trudno oszacować ile jest biomasy czyli jakie są jej zasoby. Najwięcej biomasy jest tam gdzie rośnie wiele roślin. Takim miejscem są np. lasy w których corocznie wycina się część drzew sadząc na ich miejsce nowe. Dużo biomasy jest także na wsi. słoma pozostająca po żniwach doskonale nadaje się do spalenia i ogrzewania. Także w miastach można znaleźć biomasę. Część śmieci doskonale nadaje się do spalanie i ogrzewania a ze ścieków można wyprodukowac biogaz podobny do tego który jest w kuchenkach gazowych.Rośliny energetyczne


Każdą roślinę możemy wysuszyć i spalić. Ale nie każda roślina zalicza się do grupy roślin energetycznych czyli takich, których spalanie jest opłacalne. Uprawa tych roślin nie może być skomplikowana i kosztowna, gdyż wyprodukowana później energia byłaby zbyt droga. Np. plantacje kwiatów ozdobnych potrzebują dużo czasu i pielęgnacji. Spalanie takich roślin na ciepło byłoby bez sensu. Plantacje roślin energetycznych muszą dawać duży plon tanim kosztem. W Polsce popularną rośliną energetyczną jest wierzba wiciowa, zwaną wierzbą energetyczną.

Wierzba ta rośnie bardzo szybko i już po 2-3 latach możliwe są zbiory. Poza tym po wysuszeniu daje duże plony.


Wierzba wiciowa- energetyczna


Biomasa z odpadów?
Biomasa to nie tylko specjalnie uprawiane uprawiane rośliny energetyczne. Ważną grupą jest tzw biomasa odpadowa czyli po prostu śmieci pochodzące z roślin. W przeciwieństwie do plantacji roślin energetycznych w przypadku śmieci ich pozyskanie nic nie kosztuje. Są to po prostu odpady, np z przemysłu drzewnego takie jak trociny. Biomasa odpadowa to także słoma, która pozostaje po żniwach. Ale biomasa może mieć też postać płynną. Gnojowica i obornik to także biomasa odpadowa. Z odpadów tych możliwa jest produkcja biogazu.


Słoma która może służyć do produkcji energii cieplnej - ciepła

Wykorzystanie biomasy
Biomasa jest bardzo różnorodna i można ją wykorzystać na kilka sposobów. Najpopularniejszy sposób to spalanie w piecach i ogrzewanie. Biomasą można także napędzać samochody i inne maszyny lub wyprodukować energię elektryczną która płynie w naszych gniazdkach.


Biomasa stała np. kawałki drewna może być od razu spalona w piecu.

Najbardziej popularnym rodzajem biomasy są kawałki drzewa ale bardzo często z produktów drzewnych produkuje się brykiety i pelety. Powstają one z wiór, trocin, słomy lub siana. Najpierw materiał zostaje zmielony. Następnie pod wysokim ciśnieniem zbija się go w specjalne formy. Brykiety są większe i mają kształt walca. Pelety przypominają paszę dla zwierząt.

Popularne są brykiety ze słomy. Surowca tego nie brakuje, ponieważ po żniwach pozostaje bardzo wiele słomy. Którą można wykorzystać.

Biomasa płynna.
Najpopularniejszą formą płynnej biomasy jest tzw biodiesel, czyli paliwo do samochodów. Paliwo to produkuje się najczęściej z oleju rzepakowego. Główną jego zaletą jest fakt, że nie zanieczyszcza powietrza tak jak zwykłe paliwa samochodowe. Biodiesla nie można stosować zimą, przy ujemnych temperaturach. Jest to główna wada tego paliwa.

Biodiesel swym kolorem przypomina olej jadalny źródło wikipedia.org


Biomasa gazowa:
Biomasa w stanie gazowym to biogaz. Biogaz często powstaje naturalnie na torfowiskach w warstwie mułu, po zalaniu upraw przez wody powodzi. Bardzo dużo biogazu powstaje na wysypiskach śmieci. Ludzie wolą jednak wytwarzać biogaz w sposób kontrolowany w biogazowniach czyli fabrykach produkujących biogaz. Tutaj proces jego powstawania jest kontrolowany. Biogaz można spalać i ogrzewać domy, można na nim gotować lub zasilać nim samochody.

Biogazownia


Oprócz wysypisk biogaz można uzyskać z produkcji rolniczej ( np. obornik) lub z odpadów niektórych roślin.


Surowce z jakich można wytwarzać biogaz.

Powstały biogaz można wykorzystać na kilka sposobów. Przede wszystkim można spalić, aby wytworzyć ciepło. Można go też specjalnie oczyścić. Aby nadawał się do zasilania samochodów na gaz. Biogaz może służyć do produkcji chemikaliów.


Sposoby wykorzystania biogazu


Wady i zalety biomasy
Biomasa to bardzo szerokie pojęcie. Może występować pod postacią stałą, płynną lub gazową. Może pochodzić ze specjalnych plantacji lub być odpadkiem z innej działalności. Biomasa jak każde inne źródło energii ma liczne zalety, ale też wady.

Zalety:
    Spalanie biomasy daje czystą energię,
    Spalanie biomasy nie zanieczyszcza powierza, tak jak spalanie węgla,
    Biomasa jest stała, w przeciwieństwie do nieprzewidywalnej energii wiatru lub słońca,
    Spalanie biomasy pozostawia małe ilości popiołu,
    Możliwość wykorzystania i przetworzenia odpadów,
    Z biomasy można wytworzyć wiele form energii ( od ciepła do ogrzewania, po paliwo dla samochodu).

Wady:
    Jeśli biomasa jest zanieczyszczona nawozami i rożnymi chemikaliami, po spaleniu dostaną się one do powietrza,
    Duże uprawy roślin energetycznych zmniejszają bioróżnorodność,
    Biomasa często zawiera dużo wilgoci, przez co spalanie jest mniej efektywne.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób