Energia ziemi - Dzieci

Wprowadzenie
Energia geotermalna jest energią wnętrza Ziemi. Temperatura Ziemi zwiększa się wraz z głębokością.

 

Wnętrze Ziemi oraz panujące tam temperatury

Energię wnętrza ziemi można wykorzystać gdy w głęboko pod ziemią znajduje się woda która się nagrzewa od gorących skał. Taka ogrzana woda nazywa się wodą geotermalną. Powstaje ona zwykle w ten sposób, że woda w postaci deszczu przenika w głąb Ziemi, gdzie ogrzewana jest przez ciepło pochodzące z jej wnętrza. W niektórych miejscach złoża ciepłych i gorących wód oraz par znajdują się na tyle blisko powierzchni Ziemi, że mogą samoczynnie wydostawać się na powierzchnię. Zazwyczaj trzeba jednak głęboko wwiercić się w głąb ziemi aby dostać się do gorące wody geotermalnej.


Fotografia przedstawiająca gejzer Old Faithful znajdujący się w parku Yellowstone w Stanach Zjednoczonych źródło wikipedia.org


Plusami wykorzystania energii geotermalnej są (Górecki, Hajto 2006; Kępińska 2006):
•    odnawialność;
•    występowanie wód geotermalnych w wielu miejscach;
•    możliwość wykorzystywania bez niszczenia środowiska naturalnego;
•    możliwość wykorzystania energii geotermalnej nie tylko do ogrzewania domów ale także do podgrzewania wody w basenach, odladzania chodników, suszenia jarzyn itd..


Historia (i sposób wykorzystania)

Od wielu wieków ciepło Ziemi wykorzystywane było za pomocą ciepłych wód znajdujących się w głębi Ziemi. Być może na początku były to: kąpiele, ogrzewanie ciała czy też posiłków, a także próby leczenia. Tak samo w Polsce od bardzo dawna ludzie wykorzystywali ciepłe wody pochodzące z wnętrza Ziemi do kąpieli. W późniejszych czasach woda ta wykorzystywana była nie tylko do kąpieli. Zaczęto ją wykorzystywać do ogrzewania mieszkań a nawet produkować prąd. Obecnie sposoby wykorzystania energii geotermalnej można podzielić na dwie grupy (Górecki, Hajto 2006; Kępińska 2006):
•    wytwarzanie prądu elektrycznego;
•    wykorzystanie bezpośrednie, czyli ogrzewanie mieszkań, basenów, kąpiele itd.
Sposoby wykorzystania energii geotermalnej przedstawia diagram Lindala. Pokazuje on, w jaki sposób możemy wykorzystać wodę geotermalną w zależności od tego, jaką ma temperaturę.Diagram Lindalla pokazujący możliwości wykorzystania wody geotermalnej w zależności od jej temperatury

Woda geotermalna na całym świecie wykorzystywana jest najczęściej do ogrzewania mieszkań, a później do kąpieli i podgrzewania wody w basenach. Dalej to podgrzewanie szklarni czy gleby, podgrzewanie wody dla hodowli zwierząt (a dokładniej ryb), suszenie jarzyn, topnienie śniegu z chodników i dróg.

Basen geotermalny na Islandii

Rozwój
Energia ze złóż geotermalnych wykorzystywana jest aż w 78 krajach na całym świecie, a aż w 24 krajach produkuje się z niej prąd elektryczny. Mimo to wykorzystanie takiej energii w wielorakich celach ciągle rośnie. W Polsce mamy sześć zakładów ciepłowniczych korzystających z energii geotermalnej: na Podhalu, w Pyrzycach, w Mszczonowie,  w Uniejowie, Stargardzie Szczecińskim i w Słomnikach. Oprócz tego na Podhalu powstało Laboratorium Geotermalne które prowadzi prace naukowe nad wykorzystaniem energii geotermalnej.


Rozmieszczenie ciepłowni geotermalnych na terenie Polski

Ciepłownia geotermalna
Literatura
Górecki W., Hajto M.: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku. AGH GGiOŚ Kraków 2006
Kępińska B.: Energia geotermalna- wykorzystanie na świecie i w Europie Polityka energetyczna. T.9. Zeszyt specjalny Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków 2006

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób