Dorośli - książki o OZE
Książki poświęcone OZE
Proekologiczne odnawialne źródła energii - w książce, omówiono proekologiczne rodzaje energii odnawialnej, tj. energię wody, wiatru, promieniowania słonecznego, a także geotermalną i pozyskiwaną z biomasy. Podano także podstawy termodynamiki, przemian energetycznych oraz metody przetwarzania energii na pracę; opisano aktywne i pasywne systemy wykorzystania energii słonecznej. Przedstawiono zasadę działania m.in. pomp ciepła, ogniw paliwowych, silnika Stirlinga, stawów słonecznych, sposoby niskotemperaturowej konwersji cieplnej mórz i oceanów, a ponadto opisano ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne; przedstawiono możliwości uzyskiwania energii z biogazu i działania zmierzające do efektywnego oszczędzania energii.
Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego. Wybrane problemy - Celem prezentowanego opracowania jest pomoc we wzbogacaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego tych, którzy podejmują badania podstawowe i rozwojowe, projektują, budują i wdrażają odnawialne źródła energii. Adresatami pracy są też ludzie odpowiedzialni za naprawę środowiska i budowę strategii rozwoju zrównoważonych programów zaopatrzenia w energię społeczności i gospodarek świata.
Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne - Książka ta jest poświęcona odnawialnym źródłom energii, takim jak wiatr, woda, Słońce, ciepło wnętrza Ziemi, biomasa, mającym wielkie znaczenie w bilansie energetycznym państw. Scharakteryzowano w niej ciekawe rozwiązania konstrukcyjne układów konwersji energii pozyskiwanej ze źródeł niekonwencjonalnych na energię elektryczną, wielkie inwestycje światowe oraz stan energetyki odnawialnej w Polsce. Omówiono także paliwo przyszłości, jakim jest wodór. Przedstawiono pojazdy proekologiczne, przede wszystkim elektryczne i hybrydowe (również z zasadą synergii), różne rozwiązania układów napędowych i zasobników energii, a także zachodzące w nich procesy.
Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii - W książce przedstawiono podstawy teoretyczne oraz przykłady praktyczne (analizy studium przypadku) z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii. Może być pomocna inwestorom na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku odnawialnych źródeł energii. Może również służyć jako pomoc edukacyjna studentom kierunków ekonomicznych w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyceny dóbr nierynkowych.
Poradnik kierowany jest przede wszystkim do inwestorów w OZE, jako pomoc przy ustalaniu technicznych i ekonomicznych możliwości inwestowania. Opracowanie może być również wykorzystane w procesie dydaktycznym oraz przydatne dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę na ten temat.
Tematyka książki dotyczy aktualnych możliwości oraz najbliższych perspektyw wykorzystania siły wiatru do produkcji energii elektrycznej na obszarze Europy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zasobów i stopnia ich wykorzystania na terenie Polski. Obecny stan rozwoju energetyki wiatrowej w państwach UE jest odniesiony do sytuacji i prognoz dotyczących innych wiodących rynków tj. azjatyckiego i amerykańskiego.
 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób