Dorośli - czasopisma o OZE

 

Czasopisma poświęcone tematyce OZE

CZYSTA ENERGIA - miesięcznik ogólnopolski ukazujący się od września 2001 r., pierwszy na rynku wydawniczym w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej

GLOBEnergia - profesjonalny, ogólnopolski dwumiesięcznik poświęcony Odnawialnym Źródłom Energii (OZE) oraz poszanowaniu energii. GLOBEnergia pełni rolę biuletynu informacyjnego i poradnika oraz forum ekspertów OZE. Jest to doskonałe kompendium wiedzy, niezbędne w podręcznej bibliotece jednostek naukowych, przedsiębiorstw, projektantów, instalatorów, samorządów oraz wszystkich entuzjastów OZE.

Agroenergetyka - kwartalnik poświęcony Odnawialnym Źródłom Energii (OZE) porusza głownie zagadnienia energetycznego wykorzystania biomasy.
Nowy Przemysł miesięcznik który opisuje najnowsze światowe trendy w zarządzaniu firmami przemysłowymi, poświęca wiele uwagi nowym rozwiązaniom technologicznym, ale opisuje także społeczne aspekty strukturalnych przemian w gospodarce. W miesięczniku znajdują swoje żywe odbicie kluczowe problemy i wyzwania stojące przed działającymi w Polsce przedsiębiorstwami: restrukturyzacja, europejska konkurencyjność, inwestycje, innowacyjność. Tematyka wielu publikacji skupia się na tendencjach rozwojowych wiodących branż przemysłu, na relacjach między państwem i biznesem. Wiele uwagi poświęcamy marketingowi, jakości i finansom w przedsiębiorstwach przemysłowych.
Bioenergy International to miesięcznik, który informacje o światowych nowościach i doświadczeniach z produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy.
 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób