Gra strategiczna

Gra strategiczna Eko Biznes

Informacje ogólne

Gra przeznaczona jest dla 3 -5 graczy.

Grę rozpoczyna zawodnik, który wyrzucił najmniejszą liczbę oczek. Zawodnik porusza się o tyle oczek po planszy ile oczek wyrzucił na kostce.

 

Charakterystyka pól

Na planszy znajdują się pola przedstawiające energie odnawialne: energię wody, energię słońca, energię geotermalną, energię wiatru oraz biomasy. Na każdą energię przypada po 10 pól, które gracze mogą wykupić lub zarezerwować. Pola oznaczone kolorem niebieskim określają energię wody, kolorem żółtym energię słońca, kolorem pomarańczowym energię wiatru, kolorem fioletowym energię geotermalna i kolorem zielonym biomasę. Każde pole posiada inną cenę w zależności od jego zasobów i zysków, jakie będzie czerpał potencjalny właściciel.

 

Sposób poruszania się

Gracze mają możliwość wyboru 3 dróg, po polach prowadzących wśród zasobów energii odnawialnej. W trakcie poruszania się gracze mogą w wyznaczonych punktach (miejscach) przejść na inna trasę niż wybrana początkowo. Grę zawsze rozpoczyna się w tym samym miejscu.

 

Koordynator

Wśród graczy należy wybrać osobę, która będzie wydawała akty notarialne w przypadku zakupu lub rezerwacji pola przez gracza. Koordynator będzie również wydawał lub pobierał należne kwoty w sytuacji, gdy gracz stanie na polu czerwonym lub czarnym. Zadaniem koordynatora jest także wypłacenie graczom pieniędzy w momencie rozpoczęcia gry oraz każdorazowo po przejściu przez start.

 

Pieniądze

Jednostką płatniczą podczas gry są pieniądze o określonych nominałach.. Za każde przejście przez start gracz dostaje 200 złotych z banku.

Na początku gry koordynator wydaje każdemu graczowi po 1500 złotych z banku:

1 x 500 zł, 5 x 100 zł, 5 x 50 zł, 10 x 20 zł, 10 x 5 zł

 

Pola czarne i czerwone

Jeżeli gracz stanie na polu oznaczonym kolorem czerwonym lub czarnym losuje kartę o danym kolorze i postępuje zgodnie z informacją zapisaną na odwrocie karty.

Postój na polu czarnym oznacza wniesienie opłaty za użytkowanie środowiska lub niewywiązanie się z umowy. Postój na polu czerwonym oznacza otrzymanie nagrody za pozytywne działanie na rzecz środowiska.

 

Zakup gruntu

Gracz ma możliwość wykupu pola, na którym aktualnie się znajduje po cenie, jaka jest podana na polu. Otrzymuje wtedy akt własności z informacją o zasobach danego terenu. Na karcie znajdują się także informacje o cenie gruntu w razie zakupu i rezerwacji a także czynszu, jaki muszą wnieść pozostali gracze w momencie postoju na tym polu.

Po zakupie danego pola, jego właściciel ma obowiązek pilnować, aby inni gracze płacili należny mu czynsz za postój na danym polu.

 

Rezerwacja gruntu

W przypadku braku pieniędzy lub innych sytuacji gracz ma możliwość rezerwacji pola, na którym stoi. Koszt rezerwacji zazwyczaj wynosi 10 procent ceny zakupu i jest określony, jako druga wartość na polu planszy. Gracz, który posiada tylko rezerwację pola nie pobiera czynszu od innych graczy w czasie ich postoju na danym polu.  Każdy, kto posiada pole zarezerwowane jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 25 zł każdorazowo po przekroczeniu startu, aż do chwili zakupu pola.

 

Odkupywanie pola

Gracze maja możliwość odkupywania od siebie aktów własności pól zakupionych i zarezerwowanych za cenę ustaloną przez właściciela pola. Odkupywanie pola od siebie jest możliwe w każdym momencie gry, gracze nie muszą przebywać na polu, które chcą odkupić.

 

Czynsz

Gracz, który stanie na polu wykupionym przez innego gracza jest zobowiązany zapłacić czynsz. Wartość czynszu jest określona i zapisana na karcie własności danego pola.

Gracz, który zakupi dwa lub więcej sąsiadujących ze sobą pól otrzymuje od innych graczy krotność kwoty, jaką muszą zapłacić za postój na danym polu. Czyli jeżeli gracz posiada 2 pola koło siebie i opłata postoju na tym polu wynosi 50 złotych to wtedy otrzymuje 100 złotych a przypadku posiadania 3 pół sąsiadujących opłata wynosi 150 złotych.

 

Pożyczanie pieniędzy

W sytuacji, gdy graczom brakuje pieniędzy mogą je pożyczyć z dwóch źródeł. Gracze mogą między sobą pożyczać pieniądze bez żadnych zobowiązań. Gracze sami decydują czy są w stanie pożyczyć pieniądze innemu uczestnikowi gry i na jakich warunkach.  Gracze, którzy potrzebują gotówki mogą też pożyczać pieniądze z banku pod zastaw nieruchomości. Gracz, który zastawił pole w banku nie może pobierać czynszu od innych graczy w czasie ich postoju na zastawionym polu. Po wykupieniu pola z banku można pobierać czynsz za postój.

 

Bankructwo

W momencie, gdy gracz jest winny bankowi bądź innemu graczowi więcej niż mógłby uzyskać ze sprzedaży swoich pól musi ogłosić bankructwo i wypada z gry. Jeżeli wierzycielem gracza jest bank, to on przejmuje wszystkie pola i pozostałą gotówkę. W sytuacji, gdy wierzycielem jest inny gracz wszystkie pola zostają sprzedane do banku i bank wypłaca należną kwotę zadłużenia graczowi. Gracz – wierzyciel zamiast gotówki może przejąć zakupione wcześniej pola przez gracza – bankruta.

 

Koniec gry

Grę kończy się w momencie, gdy jeden z graczy 10 razy przekroczy start i zakończy ostatnie okrążenie. Wygrywa ten gracz, który posiada najwięcej posiadanej gotówki oraz zsumowanej wartości zakupionych pól. Pola zarezerwowane nie wchodzą do końcowego rozliczenia.

Grę kończy się również w momencie, gdy przynajmniej dwoje z graczy zbankrutują i staną się niewypłacalni.

 

Loga patronów

Projekt biogazownie

biogazownie korzyści czy zagrożenia

Kalkulatory

Gry Edukacyjne

Sponsorzy

Sondy

Co sądzisz o projekcie?
 

Odwiedziło Nas

osób